Kollégiumunk tagja kíván lenni? Miért érdemes belépni?

Kedves Kolléga!

Amennyiben az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium tagja kíván lenni (akár rendes-, akár pártolótag), akkor a csatolmányban lévő „Belépési nyilatkozat” nyomtatványt kérjük kitöltve visszaküldenie elektronikus úton az eszkollegium@gmail.com e-mail címre, és az elnökség napokon belül elfogadja jelentkezését, akkor, ha az alábbi, Alapszabályunkban rögzített követelményeknek Ön megfelel.

Szervezetünk 2009 tavaszától megerősödött szakmai szervezetté nőtte ki magát, 1 év alatt megháromszorozódott a taglétszámunk, de továbbra is várjuk a jelentkezéseket!

Tagdíj: A Kollégium közgyűlésének 2/2009. (X. 8.) KGy. sz. határozata értelmében az éves tagdíj összege: 5000 Ft, nyugdíjasoknak 4000 Ft, melyet több tagtársunk esetén a munkáltató fizet meg, ezzel is segítve kollégája szakmai munkásságát.

Ki lehet kollégiumi tag (kivonat az Alapszabályunk vonatkozó részéből)?

“Rendes tag

Rendes tag lehet az a természetes személy, aki – építésügyi hatósági munkát végez (beleértve az sajátos építményfajták hatóságait is), – annak valamely kapcsolódó szakterületével hivatásszerűen foglalkozik (pl. szakértő, építésfelügyelő stb.), – korábbi munkájában az építésügyi hatósági munkavégzés valamely területén jelentős tapasztalatokat szerzett, a Kollégium alapszabályát elfogadja, vállalja a tagdíj megfizetését, és felvételét az Elnökség elfogadja.

Pártoló tag

A Kollégium pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely saját munkájában fontosnak tartja a Kollégium által képviselt szakmai törekvéseket és szakszerűséget, aki/amely a Kollégium alapszabályával egyetért, vállalja a pártolói tagdíj fizetését és felvételét az Elnökség elfogadja.”

Miért érdemes kollégiumi tagnak lenni?

A Kollégium tagjai sokféle előnyt élvezhetnek, például:

– A kollégiumon belüli aktív szakmai segítségnyújtást, és munkát emelnénk ki elsősorban, a 2009-ben a kollégiumi tagok számára létrehozott levelezőlistán keresztül. A levelezőlista által a tagok rendszeres javaslatokkal és szakmai hozzászólásokkal segítik egymást, ezáltal elősegítve az egységes jogalkalmazást. A tagok különböző szakmai anyagokat, iratmintákat stb. tesznek közzé egymás között, de főleg az a jellemző, hogy valaki valamilyen szakmai kérdést tesz fel, és a tagok részéről szinte azonnal megkapja a választ, de legalábbis közelebb jut a probléma megoldásához. Ez a kölcsönös szakmai segítségnyújtás napi szinten működik, és minden tag hasznára válik, mindenki, mindenről azonnal értesül, hatékonyabb, mint a weblapos fórum (bár utóbbi is rendelkezésre áll honlapunkon), mert a levelező lista segítségével elektronikus levelet kapunk, amit biztosabban és közvetlenebbül megtekintünk, mint a honlapot. A levelező listán kizárólag a listatagok írhatnak egymásnak (külsősök csak az adminisztrátor engedélyével), spam, vagy egyéb kéretlen leveleket biztosan nem kaphatunk meg ezen keresztül. Meglehetősen biztonságosabb, mint a hagyományos sok címzettet tartalmazó körlevél, amely által a címzettek e-mail címe illetéktelenekhez juthat el. Nem utolsó sorban a közérdekű információkat is egyszerűbb ilyen módon közzé tenni, mint hagyományos körlevélként. Egyébként az általános elsőfokú építésügyi hatóságok (jegyző), a másodfokú építésügyi hatóságok (közigazgatási hivatal) részére is működtetünk külön-külön levelezőlistát, melyek áltál minden hatóságot el tudunk érni. Azonban az utóbbi listákra csak a legfontosabb, közérdekű információk kerülnek fel (felhívások stb.), vagyis a tagok, első kézből, sokkal több információhoz juthatnak hozzá, mint a szakma egyéb képviselői.

– Kiemelnénk még a jogszabályok véleményezésének lehetőségét, a jogszabálytervezeteket az elsők között kapjuk meg. A véleményezésbe a tagságot is igyekszünk bevonni (részben, vagy egészben, attól függően, hogy a véleményezésre megküldött jogszabálytervezet nyilvános, vagy sem). Szervezeten belül ún. „Jogalkalmazók Tanácsa” működik, első szűrőként, elsősorban előbbi célból. Felkértek bennünket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (3) bek. szerinti, az építésügyért felelős miniszter által működtetett Országos Építésügyi Fórumban történő munkára is.

– Előbbieken túlmenően, például, sor került már képzéstámogatásra is (2010 tavaszán az ELTE építési jogi szakokleveles mérnökképzésen résztvevők kaptak egyszeri anyagi jellegű támogatást, nettó 25000 Ft-ot), melyet rendszeressé kívánunk tenni, illetőleg a tagok a rendezvényeinken mindig kedvezőbb áron vehetnek részt stb.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket Kollégiumunk, várjuk szíves jelentkezését, az alábbi csatolmány kitöltése és fenti címre való megküldés útján!

Kollégium Vezetősége